Articles from Gower College

Students scoop Swansea Bay Radio awards

Two students from Gower College Swansea have achieved success at the Swansea Bay Radio Young Achievers Awards 2018.

FE and HE collaboration sees classroom transformation at Gower College Swansea

Thanks to a successful bid to the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW), a classroom at Gower College Swansea has been transformed into an active learning space complete with videoconferencing facilities, interactive boards and VR headsets.

Undeb Myfyrwyr newydd sbon i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe Undeb Myfyrwyr newydd sbon a Laimis Lisauskas, llywydd amser llawn (sabothol) newydd yr Undeb Myfyrwyr, fydd yn sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn esmwyth.

A brand new Student Union for Gower College Swansea

Gower College Swansea has a brand new Student Union and - overseeing the smooth running of the organisation – a new full time (sabbatical) SU President, Laimis Lisauskas.

Cydweithrediad AB/AU yn trawsnewid ystafell ddosbarth

Diolch i gais llwyddiannus i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), mae ystafell ddosbarth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cael ei thrawsnewid yn lle dysgu gweithredol gyda chyfleusterau fideogynadledda, byrddau rhyngweithiol a chlustffonau VR.

FE/HE collaboration sees classroom transformation

Thanks to a successful bid to the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW), a classroom at Gower College Swansea has been transformed into an active learning space complete with videoconferencing facilities, interactive boards and VR headsets.

Gower College Swansea’s HR team up for top award

Gower College Swansea’s HR department is in the running for another top award The team have been shortlisted in the Best In-House Team category at the CIPD Wales Awards, which take place at Cardiff City Hall on 15 November.

Tîm AD y Coleg yn cystadlu am wobr fawr

Mae adran Adnoddau Dynol Coleg Gŵyr Abertawe yn gobeithio ennill gwobr fawr arall.

Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Bydd gweledigaeth Coleg Gŵyr Abertawe i ailddatblygu Plas Sgeti fel Ysgol Fusnes yn mynd yn ei blaen yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.

Gower College Swansea’s ambitious plans for Sketty Hall given green light

Gower College Swansea’s vision to redevelop Sketty Hall as a Business School will proceed following a successful bid for capital funding from Welsh Government.

Advertisers

The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page