Articles from Gower College

Students scoop Swansea Bay Radio awards

Two students from Gower College Swansea have achieved success at the Swansea Bay Radio Young Achievers Awards 2018.

Digwyddiad Coleg ‘wedi’i gymeradwyo’n uchel’ mewn seremoni gwobrau cenedlaethol

Mae digwyddiad Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, a drefnir gan y tîm Marchnata mewnol, wedi cael ei gymeradwyo’n uchel yng Ngwobrau mawreddog Rhwydwaith Marchnata Colegau / FE First am Ragoriaeth Marchnata.

Gower College Swansea’s Annual Student Awards event ‘highly commended’ at national awards ceremony

Gower College Swansea’s Annual Student Awards event, which is organised by the in-house Marketing team, has been highly commended in the prestigious College Marketing Network/FE First Awards for Marketing Excellence.

Coleg Gŵyr Abertawe wedi’i enwebu ar gyfer Gwobr FE First

Mae tîm Marchnata Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol fawreddog.

Gower College Swansea nominated for FE First Award

Gower College Swansea’s Marketing team has been shortlisted for a prestigious national award.

Llwyddiant ysgubol i Goleg Gŵyr Abertawe yng nghystadlaethau Worldskills

Mae prentisiaid ifanc a myfyrwyr galwedigaethol gorau’r DU wedi cael eu henwi yn Rhif 1 y genedl mewn seremoni ddisglair yn Birmingham.

Impressive WorldSkills medal haul for Gower College Swansea

The UK’s best young apprentices and vocational students have been crowned the nations’ No.1 in a glittering ceremony in Birmingham.

Preswylwyr cartref gofal yn mwynhau gweithdai canu

Mae preswylwyr cartref gofal yn Abertawe wedi mwynhau cyfres o weithdai canu dwyieithog o ganlyniad i gydweithrediad rhwng Ffa-la-la a Choleg Gŵyr Abertawe.

Care home residents enjoy singing workshops

Residents of a Swansea care home have enjoyed a series of bilingual singing workshops due to a collaboration between Ffa-la-la and Gower College Swansea.

Wythnos Enfys y Coleg yn dathlu cynwysoldeb unigolion LGBTQ+

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi lansio eu Hwythnos Enfys gyntaf erioed gyda’r dyfarnwr rhyngwladol rygbi’r undeb o Gymru Nigel Owens, MBE.

Advertisers

The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page