Mae dau aelod o staff ac un myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Addysg Prydain (BEA).

Cafodd Gwobrau Addysg Prydain eu sefydlu er mwyn hyrwyddo rhagoriaeth byd addysg Prydain. Maent yn cydnabod gwerth a phwysigrwydd addysg a dysgu fel sylfaen i fyw bywyd da ac yn ei weld fel ffordd o fesur llwyddiant y wlad.

Mae’r tiwtor/aseswr Peirianneg, Lizzie Roberts, sy’n gweithio yng Nghampws Tycoch wedi cael ei enwebu ar gyfer y categori galwedigaethol, gan ei Rheolwr Maes Dysgu, Dave Cranmer.

Bu Lizzie yn Llysgennad Peirianneg fenywaidd i’r Coleg am gyfnod, a chafodd hefyd ei phenodi fel llysgennad gan Lywodraeth Cymru, oedd yn cynnwys cymryd rhan mewn ymgyrch hyrwyddo helaeth.

“Mae peirianneg wastad wedi bod yn bwnc sydd wedi fy niddori, felly penderfynais gymryd Llwybr Prentisiaeth PEO Lefel 2, cyn symud ymlaen i wneud cwrs Lefel 3 mewn Melino a Throi,” meddai Lizzie. “Ym mis Medi 2014, fe ddechreuais brentisiaeth creu offer gyda Rosti Automotive, ac fe wnes i ei gwblhau dros gyfnod o bedair blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, cofrestrais ar gyfer Diploma/Tystysgrif Genedlaethol Uwch ar gyfer Peirianneg Fecanyddol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Pan hysbysebwyd swydd ar gyfer Aseswr Peirianneg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, neidiais ar y cyfle gan fy mod yn credu’n gryf mewn gwerth prentisiaethau. Roeddwn hefyd yn awyddus i helpu pobl ifanc i wireddu eu breuddwydion o fewn y sector peirianneg. Mae bod yn aseswr yn fy ngalluogi i drosglwyddo fy ngwybodaeth, gan helpu dysgwyr i dyfu a gwella eu sgiliau a'u cynnydd eu hunain.”

Mae’r darlithydd Iechyd a Gofal Plant, Karen Llewellyn, sy’n gweithio yng Nghampws Gorseinon wedi cael ei henwebu ar gyfer categori’r Gradd, am y gwaith y cyflawnodd pan yr oedd yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant.

Enillodd Karen gymhwyster cyntaf (first) mewn gradd BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar, ar ôl astudio am 15 mis yn unig. Mae hyn yn gyflawniad gwych wrth ystyried ei chyfrifoldebau personol ac addysgu.

“Mae’n fraint fawr cael bod ar y rhestr fer ar gyfer y wobr hon,” meddai Karen, a gafodd wybod am ei henwebiad cyn gwyliau’r Nadolig. “Cyn ymuno â Choleg Gŵyr Abertawe fel darlithydd llawn amser yn 2013, roeddwn yn warchodwr plant cofrestredig am 13 mlynedd. Dwi’n teimlo’n angerddol dros y sector hwn ac yn teimlo’n gryf y dylwn drosglwyddo fy sgiliau a’m gwybodaeth i’r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr.”

Advertisement

Mae Zahab Al Mabsali wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr yng nghategori’r Cyflawniad Arbennig. Cydnabyddir yr enwebiad hwn ei benderfyniad i gwblhau rhaglen addysgol cyn Safon Uwch, gan wella ei broffil graddau TGAU er mwyn symud ymlaen i wneud Safon Uwch.

Er gwaethaf amgylchiadau personol anodd, mae Zahab wedi llewyrchu yn y Coleg.

Yn ystod ei flwyddyn astudiaeth cyn Safon Uwch, tyfodd hyder Zahab yn gyson ac roedd ei ddarlithwyr wrth eu boddau pan gwblhaodd y rhaglen gyda phresenoldeb a chanlyniadau ardderchog. Llwyddodd Zahab i olrhain ‘llwybr cyflym’ mewn dau bwnc a gwellhaodd ei raddau mewn dau bwnc arall – oblegid hyn, Zahab oedd y cyflawnydd uchaf yn ei ddosbarth.

Mae ei frwdfrydedd a’i lwybr i wella ei hun wedi creu argraff dda ar bawb sy’n cwrdd â Zahab. Braf yw dweud bod Zahab bellach wedi cofrestru ar gyfer raglen Safon Uwch i astudio Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Cymdeithaseg a’r Gyfraith.

“Mae Zahab yn ymgorffori popeth y dylai’n system addysg ddarparu ar gyfer ei fyfyrwyr,” meddai’r Liz Edwards, y darlithydd a enwebodd Zahab ar gyfer y wobr. “Dylai Zahab fod yn eithriadol o falch bod pob aelod o staff sydd wedi’i ddysgu yn cefnogi’r penderfyniad o’i enwebu ar gyfer y wobr hon.”

“Rwyf wrth fy modd bod Lizzie, Karen a Zahab wedi cael eu henwebu,” meddai Mark Jones, y Pennaeth. “Mae pob enwebiad yn haeddiannol, gan fod yr unigolion wedi dangos ymroddiad, ymrwymiad a brwdfrydedd i’w pynciau. Hoffwn ddymuno’r gorau iddynt yn y noson wobrwyo ar 31 Ionawr.”

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In May 2020, FE News had over 120,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page