Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Diploma Lefel 3 90 Credyd mewn TG yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cyflwyno eu prosiect diweddaraf yn Ffair y Glec Fawr yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, Sain Tathan.

Roedd y digwyddiad hwn, a drefnwyd gan EESW/Stem Cymru, wedi denu dros 80 o dimau o ysgolion a cholegau ar draws De Cymru.

Yn ogystal â dylunio a datblygu eu dyfais tracio anifeiliaid anwes Geo Paw, roedd Josh James, Josh Brudenell, Jack Croft a Lauren Jones wedi hyrwyddo’r ddyfais hefyd ar y cyd â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gan ddefnyddio technoleg Arduino, synwyryddion diwifr GPS a GPRS ac argraffyddion 3D.

“Y syniad, yn syml, yw strapio’r ddyfais Geo Paw am goler eich anifail anwes a fydd e byth yn mynd am dro hebddoch chi eto,” dywedodd Josh James. “Mae’r defnyddiwr yn gallu anfon neges destun i’r ddyfais a bydd yn anfon neges yn ôl gyda lleoliad yr anifail anwes. Bydd y ddyfais hyd yn oed yn mynd i gysgu i arbed pŵer batri.”

“Dwi’n wirioneddol falch o’r myfyrwyr hyn, roedden nhw wir wedi cymryd meddiant o’r prosiect o’r dechrau ac wedi chwarae rhan fawr o ran gwneud penderfyniadau, o ddyluniad cychwynnol y cynnyrch i farchnata’r cynnyrch” dywedodd y darlithydd Leigh Rees. “Mae mynd i ddigwyddiad fel Ffair y Glec Fawr a chael cynifer o bobl yn gweld eu gwaith yn gyflawniad enfawr iddyn nhw.”

Advertisement

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Newsroom Activity

FE News: The Future of Education News Channel shared a video in channel. 3 hours 41 minutes ago

Boris announces intention to go ahead with...

Coronavirus press conference (24 May 2020) Speakers: Prime Minister Boris Johnson, Prof Stephen Powis, NHS England - Boris announces intention to go...

FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter 3 hours 41 minutes ago

PM on track to begin phased return of schools, colleges and nurseries from 1 June: From 1 June schools, colleges an… https://t.co/ZbIWVljn3K
View Original Tweet

The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page