Mae dros 500 o ddisgyblion o ysgolion cynradd ar draws Abertawe wedi cymryd rhan yn nigwyddiad blynyddol Gŵyl Amlsgiliau a Champau’r Ddraig Coleg Gŵyr Abertawe yng Nghyfadeilad Chwaraeon Elba.

Mewn heulwen braf, rhoddwyd cyfle i’r disgyblion gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau fel hoci, rownderi, pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi a golff.

“Prif nod y digwyddiad hwn yw dod â’r gymuned at ei gilydd ac i’r plant ysgol redeg o gwmpas a dysgu sgiliau newydd,” dywedodd y darlithydd Sion Cairns. “Mae’r digwyddiad ar gyfer pawb. Does dim rhaid i chi fod yn wych mewn addysg gorfforol i gymryd rhan, y syniad yw cael hwyl a rhoi cynnig ar gemau na fyddech chi wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen.”

Unwaith eto, roedd ein myfyrwyr yn rhan annatod o lwyddiant y dydd. Myfyrwyr Chwaraeon Lefel 3 yr ail flwyddyn oedd yn gyfrifol am drefnu’r digwyddiad o’i gamau cynllunio cychwynnol i’r gwaith o oruchwylio’r logisteg ar y diwrnod, megis cwrdd â’r ysgolion a’u cyfarch, goruchwylio amserau cyrraedd a gadael y bysiau, a gweithio allan holl amserau’r rhaglen lawn.

Yn y cyfamser roedd myfyrwyr blwyddyn gyntaf Lefel 3 Chwaraeon a Gwyddor Chwaraeon yn gyfrifol am gyflwyno’r sesiynau a hyfforddi’r plant mewn grwpiau yn amrywio o grwpiau bach (tri neu bedwar ar y tro) i grwpiau mawr (hyd at 25 o blant).

Mae’r Coleg hefyd yn ddyledus i’r Gweilch yn y Gymuned, a helpodd i redeg yr orsaf rygbi ac a ddaeth â gweithgaredd taclo chwyddadwy gyda nhw yn ogystal â’u masgot Ozzie a oedd yn boblogaidd iawn gyda’r plant.

Mae ein myfyrwyr yn cwblhau cymhwyster Arweinwyr Rygbi fel rhan o’u cwrs ac roedd hyn wedi arwain at y Coleg yn ffurfio cysylltiadau cryf â’r Gweilch yn y Gymuned gan fod gofyn iddynt ymweld ag ysgolion cynradd lleol a chyflwyno sesiynau rygbi.

Yr ysgolion cynradd oedd yn cymryd rhan eleni oedd Crwys, Gorseinon, Pontlliw, Cilâ, Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach, Pontarddulais, Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago, Pengelli, Gendros a Thre-gŵyr, Penyrheol a Phontybrenin.

Mae adborth gan yr ysgolion wedi bod yn eithriadol o bositif, a dywedodd un pennaeth:

“Hoffwn i ddiolch i Sion a’r staff a’r myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe am wahodd ein disgyblion Blwyddyn 3 a 4…fel arfer, roedd fy staff wedi canmol trefniadau’r digwyddiad a mwynhad ein disgyblion.”

Advertisement

SQA Conveyancing Qualifications

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page