Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei ganmol am ei arferion gorau a’i harloesed mewn tri chategori gwahanol yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) 2019.

Mae Gwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau yn gyfle i ddathlu arferion mwyaf arloesol Colegau’r DU. Cyflwynir y gwobrau yn flynyddol gan AoC er mwyn cymeradwyo ardderchowgrwydd a chydnabod doniau staff ar bob lefel. Mae’r gwobrau yn amlinellu ehangder ac ansawdd addysg yn y sector Colegau.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei gymeradwyo gan y gwobrau isod:

  • Gwobr Ryngwladol y Cyngor Prydeinig, a noddir gan y Cyngor Prydeinig, sy’n cydnabod enghraifft o waith rhyngwladol rhagorol Coleg

  • Gwobr Iechyd Meddwl a Lles Rhwydwaith y Coleg Agored Cenedlaethol (NOCN), sy’n cydnabod y gwaith pwysig y mae Colegau yn gwneud i gefnogi iechyd meddwl a lles myfyrwyr a staff

  • Gwobr Ymgysylltu â Chyflogwyr City & Guilds, sy’n cydnabod arferion rhagorol o ran diwallu / ymateb i anghenion cyflogwyr.

“Mae Gwobrau Beacon AoC yn arddangos yn union pam mae Colegau mor bwysig i bob cymuned a pham mae pobl yn eu gwerthfawrogi,” meddai David Hughes, Prif Weithredwr AoC. “Mae’r gwobrau yn cydnabod yr ymroddiad anferthol a’r cymorth y mae Colegau yn eu cynnig i bobl ifanc a dysgwyr sy’n oedolion. Bob blwyddyn mae Colegau yn arddangos y lefelau uchaf o ran arloesed ac arferion gorau - nid yw eleni’n wahanol i’r drefn. Llongyfarchiadau i bob Coleg sydd wedi bodloni Safonau Beacon AoC a phob lwc i bawb sy’n symud ymlaen i Gam 2.”

DIWEDD

Cymdeithas y Colegau (AoC) – www.aoc.co.uk 

Advertisement

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page

Promoted Content