Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn menter newydd sbon sy’n ceisio denu mwy o bobl ifanc o ysgolion gwladol i Brifysgol Rhydychen.

Aeth tua 80 o fyfyrwyr Safon Uwch i’r gweithdy Step Up yn ddiweddar ar Gampws Gorseinon dan arweiniad Pennaeth Allgymorth y Coleg Newydd, Rhydychen - a chyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Daniel Powell.

Cynlluniwyd y rhaglen Step Up i ysbrydoli a chefnogi myfyrwyr ysgolion gwladol a cholegau trwy flynyddoedd 11-13. Ei nod yw sicrhau bod myfyrwyr â photensial academaidd uchel yn cydnabod Rhydychen fel dewis realistig a chyraeddadwy.

Mae’n nodi saith cam ymarferol a fydd yn helpu myfyrwyr i lunio cais cystadleuol i Rydychen, gyda Cham 1 yn sesiwn ragarweiniol sy’n herio canfyddiadau myfyrwyr am Brifysgol Rhydychen.

“Rydyn ni’n falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Daniel a gyda’r Coleg Newydd i gynnig rhagor o gyfleoedd eto i’n myfyrwyr archwilio opsiynau ym mhrifysgolion gorau’r DU,” meddai Fiona Beresford, Cydlynydd Rhydgrawnt y Coleg. “Bydd yn gyfle gwych i’n myfyrwyr siarad â rhywun fel Daniel, sy’n gyn-fyfyriwr ac sydd wedi bod drwy’r broses ei hun.”

Mae Step Up yn gynllun cyswllt parhaus a fydd yn gweld myfyrwyr yn mynychu cyfres o sesiynau gyda thîm Allgymorth y Coleg Newydd ac yn cael cyfle i gwrdd â thiwtoriaid. Bydd y cyswllt rheolaidd, cyson hwn yn helpu myfyrwyr i lenwi camau niferus cais prifysgol, yn ogystal â normaleiddio Prifysgol Rhydychen - gan ei gwneud i edrych yn llai bygythiol ac yn fwy cyraeddadwy.

“Mae mwyafrif y rhaglenni allgymorth yn dylanwadu ar y rhan hanfodol o’r broses sy’n ymwneud â cheisiadau a derbyniadau,” meddai Warden y Coleg Newydd, Miles Young. “Ond rydyn ni’n credu’n gryf fod yna gam cynharach lle gallwn ni fynd i’r afael â’r broblem - yn bellach i lawr y grwpiau oedran - trwy feithrin perthnasau hirdymor. Mae hyn yn gwbl gyson â gwahaniaeth addysgol Rhydychen, sef ei bod yn ymarfer addysgu ar sail perthynas. Mae Step Up yn cefnogi myfyrwyr, athrawon a rhieni i godi dyheadau ac annog y myfyrwyr talentog hynny na fydden nhw fel arall wedi ystyried Rhydychen yn uchelgais realistig.”

DIWEDD

Mae’r Coleg Newydd yn un o golegau cyfansoddol Prifysgol Rhydychen. Wedi’i leoli yng nghanol y ddinas, mae’n un o’r colegau mwyaf trawiadol yn bensaernïol, mwyaf llwyddiannus yn academaidd a mwyaf o ran maint, gyda thros 700 o fyfyrwyr (israddedigion a graddedigion) yn astudio amrywiaeth o ddisgyblaethau.

Treialwyd Step Up yn 2017, a nawr mae’r Coleg Newydd yn gweithio gyda 30 o ysgolion a cholegau o ranbarthau ledled Cymru a Lloegr:

Mae Cam 1 yn digwydd mewn ysgolion. Mae’n sesiwn ragarweiniol am brifysgolion ac yn herio canfyddiadau myfyrwyr am Brifysgol Rhydychen.

Mae Cam 2 yn cael ei gynnal yn y Coleg Newydd. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i weld tri choleg gwahanol, cwrdd â myfyrwyr presennol ac academyddion, a chael sesiwn ar eu dewisiadau presennol a’u dewisiadau yn y dyfodol.

Mae Cam 3 yn cael myfyrwyr i siarad ac ysgrifennu am eu hoff bwnc – mae’n gyflwyniad da i’r cyfweliadau a’r datganiadau personol a ddaw yn y dyfodol. Mae hefyd yn gwella sgiliau darllen dadansoddol a meddwl beirniadol.

Mae Cam 4 yn Ddiwrnod Agored amgen, sy’n cael ei gynnal a’i redeg gan fyfyrwyr presennol y Coleg Newydd, gan gynnwys sesiynau academaidd, gweithgareddau cymdeithasol a ffair y glas enghreifftiol.

Mae Cam 5 yn helpu myfyrwyr i ddechrau ar eu datganiadau personol, gan ddadansoddi datganiadau sy’n bodoli eisoes i weld beth sy’n gweithio'n dda, beth nad yw’n gweithio’n dda, a’r math o weithgareddau y gallen nhw fod yn eu gwneud i ddysgu rhagor am eu diddordebau pwnc eu hunain.

Mae Cam 6 wedi’i leoli o amgylch Diwrnod Agored Prifysgol Rhydychen. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i aros yn y Coleg am y tro cyntaf, cyn dysgu mwy am y pynciau o’u dewis ac amrywiaeth o wahanol golegau trwy ymweld â nhw!

Mae Cam 7 yn cyflwyno myfyrwyr i gyfweliadau Rhydychen, gan eu hysbysu am y broses a’u helpu i baratoi.

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Newsroom Activity

FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter 11 hours 8 minutes ago

RT @FENews: NGWLive: Network Rail: NGWLive: Network Rail https://t.co/zqS6YwqgxP
View Original Tweet

FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter 15 hours 17 minutes ago

City of London Corporation provides Square Mile schoolchildren with food vouchers during half term break:… https://t.co/QilxKc8yaD
View Original Tweet

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In May 2020, FE News had over 120,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page