Mae pum myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill lleoedd yng Ngharfan Hir WorldSkills ar ôl dod i’r brig yn eu meysydd yn y Rownd Derfynol Genedlaethol ym mis Tachwedd.

Roedd Liam Hughes, Ben Lewis, Rhys Watts a Nathan Evans yn bedwar o’r pum enillydd yn y categori Electroneg Ddiwydiannol, ac enillodd Paulina Skoczek le ar gyfer Gwasanaethau Bwyty.

“Rydw i mor falch o’n myfyrwyr,” meddai Steve Williams, Arweinydd Cwricwlwm Peirianneg Electronig. “Mae’r ffaith bod pedwar allan o bum enillydd y DU yn dod o’r Coleg yn anhygoel. Mae hyn yn dyst go iawn i’w gwaith caled, ac rydyn ni i gyd yn llawn cyffro ynghylch eu dyfodol. ”

“Mae wedi bod yn anrhydedd cefnogi Paulina drwy’r broses hon,” ychwanegodd Nicola Grant-Rees, Hyfforddwr/Arddangoswr Lletygarwch ac Arlwyo yn y Coleg. “Mae hi wedi gweithio mor galed ac rydyn ni’n hynod falch ohoni.”

Y cam nesaf i’r myfyrwyr hyn yw hyfforddiant “yn ôl i’r hanfodion”, yr hyfforddiant Gwasanaethau Bwyty sy’n digwydd yn Llandudno ac Electroneg Ddiwydiannol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Byddant mewn cyfle i fod yng ngharfan y DU a Team UK a chystadlu yn EuroSkills yn Graz (Awstria) cyn rownd derfynol WorldSkills yn Shanghai.

Advertisement

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page