Gydag iechyd a diogelwch ein cymunedau wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn paratoi i groesawu myfyrwyr o fis Medi, yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Gan y bydd gofynion ymbellhau cymdeithasol yn debygol o aros yn eu lle hyd y gellir rhagweld, mae’r Coleg ar hyn o bryd yn addasu sut mae’n rhedeg ei holl raglenni gan gynnwys cyfuniad o addysgu a chymorth ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Gyda’r defnydd ardderchog o ddysgu ac addysgu ar-lein ers cyflwyno’r cyfnod clo ym mis Mawrth, mae profiad y Coleg ym maes addysgu digidol yn sicr wedi ennill momentwm ac yn parhau i ddatblygu gyda thîm seilwaith TG cryf ar waith i’w gefnogi. Yn ogystal, gyda buddsoddiad blynyddol o dros £1,000,000 mewn TG, mae’n amlwg bod y Coleg mewn sefyllfa dda i gefnogi’r cynnydd hwn yn y ddarpariaeth ddigidol.

Mae partneriaethau helaeth y Coleg â darparwyr addysg eraill hefyd yn golygu bod ganddo fynediad at amrywiaeth eang o adnoddau ar-lein i sicrhau bod pob rhaglen yn gyfoethog ac yn gyfredol o ran cynnwys digidol.

O ystyried y datblygiadau a wnaed mewn cymorth a dysgu digidol, mae’r Coleg bellach yn y sefyllfa orau i amlinellu sut olwg fydd ar fis Medi.

Bydd y dull newydd hwn yn cynnwys:

  • Sesiynau a addysgir yn rheolaidd. Bydd hyn yn cynnwys dosbarthiadau ar yr amserlen, dan arweiniad athrawon trwy gyfuniad o sesiynau ar y campws ac ar-lein gyda darlithwyr gwadd rhithwir a dosbarthiadau meistr a ddarperir gan siaradwyr allanol o addysg uwch a diwydiant.
  • Sesiynau ymarferol. Bydd y rhain yn digwydd ar y campws mewn grwpiau bach, mewn gweithdai, salonau, labordai a cheginau. Byddwn yn defnyddio adnoddau ar-lein i ategu ac ymestyn y sesiynau ymarferol hyn.
  • Cymorth bugeiliol. Bydd hwn yn cynnwys sesiynau tiwtorial un i-un ac mewn grwpiau a bydd y Coleg yn parhau i roi cymorth personol, ariannol a chymorth astudio yn ogystal â chyngor ar ddilyniant gyrfa.
  • Cymorth ychwanegol. Bydd hwn yn cynnwys cymorth ychwanegol trwy raglenni megis HE+ a’n paratoadau ar gyfer cystadlaethau’r DU a WorldSkills yn ogystal â bodloni gofynion y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Wrth siarad am y cyfeiriad newydd hwn, dywedodd y Pennaeth Mark Jones: “Bydd Coleg Gŵyr Abertawe ar agor ac yn barod i ddarparu profiad addysg o safon uchel ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, ond mewn ffordd wahanol iawn.

“Er bod y cyfyngiadau yn dechrau llacio, mae ansicrwydd yn parhau ynghylch cynnydd Covid-19 a byddwn yn parhau i addasu a bod yn hyblyg yn seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru.

“Wrth i iechyd a diogelwch cymuned ein Coleg barhau i fod yn fater byw yn ein holl benderfyniadau, byddwn yn mabwysiadu dull cyfunol o addysg o fis Medi ymlaen gyda chyfraniad gan ein timau cwricwlwm ac uwch aelodau o staff.

Byddwn yn anelu at sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn parhau i gael y profiad addysgol gorau posibl a’u bod yn cael y cyfle gorau i symud ymlaen i’r llwybr o’u dewis gyda’n gwarant unigryw.”

Mae Gwarant Coleg Gŵyr Abertawe yn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cael cyfle i symud ymlaen ar ôl iddynt orffen eu cwrs, boed hynny i’r brifysgol, cwrs Coleg arall, prentisiaeth neu’n syth i fyd gwaith.

O fis Medi, bydd myfyrwyr hefyd yn dilyn rhaglen sefydlu fanylach i sicrhau eu bod yn gallu cyrchu deunyddiau addysgu a chymorth ar-lein yn y Coleg ac yn y cartref.

Ychwanegodd Mark Jones: “Gobeithio y bydd y dull hwn yn rhoi rhywfaint o eglurder i’n myfyrwyr o ran yr hyn maen nhw’n gallu ei ddisgwyl o ddechrau’r tymor a sut olwg fydd ar y Coleg.

“Rydyn ni’n gweithio’n galed iawn i sicrhau ein bod ni’n cyflwyno’r hyn sydd orau i’n myfyrwyr a byddwn ni’n rhoi cymorth iddyn nhw bob cam o’r ffordd.”

 

You may also be interested in these articles:

Sponsored Video

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Newsroom Activity

Neil Richardson commented on Let’s stop being so quick to axe funding when colleges falter 10 hours 54 minutes ago

Since the call here seems to include Mind the Quality,
in which ways should quality be defined and...

Abertay has published a new article: How do I qualify as a First Aid Trainer? 23 hours 3 minutes ago
FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter 23 hours 9 minutes ago

The latest podcasts from FE News for 10/16/2021 - https://t.co/Hyjo6M7BQX
View Original Tweet

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In Jan 2021, FE News had over 173,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector, putting us in the top 2,000 websites in the UK.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page