Sector News

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Yr wythnos diwethaf ysgrifennais unwaith eto at bob un o’n myfyrwyr Coleg yn diolch iddynt i gyd am eu hymrwymiad parhaus i’w hastudiaethau a’u gwaith caled parhaus.

Rwyf am eich sicrhau bod y Coleg yn parhau i weithio gyda’r amrywiaeth o gyrff arholi sy’n dilysu’r gwahanol gyrsiau a gynigiwn, er mwyn deall yn well sut y mae perfformiad ein myfyrwyr yn mynd i gael ei asesu yn ystod y cyfnod gwahanol a heriol iawn hwn.

Rwy'n credu ei bod yn deg dweud bod ymgysylltiad myfyrwyr wedi lleihau ers y Pasg, yn enwedig ar gyfer y rhai ar gyrsiau blwyddyn olaf lle mae’r cyrff arholi wedi dweud y bydd asesiadau’n seiliedig ar waith y myfyrwyr sydd eisoes wedi cael ei gwblhau. Felly, nid yw hyn o bosibl yn syndod, er y byddaf yn dychwelyd at y mater hwn yn nes ymlaen yn y diweddariad hwn.

Os nad ydych yn ymwybodol, y canllawiau diweddar a gawsom gan rai o’n byrddau arholi yw y byddant yn ystyried perfformiad pob sefydliad yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel dangosydd o berfformiad cyffredinol eleni.

Felly, er enghraifft, pe bai 40% o fyfyrwyr ar gwrs Safon Uwch penodol wedi cael A* yn ystod y blynyddoedd blaenorol, byddai disgwyl y bydd % tebyg yn cael A* eleni. Unwaith eto mae hwn yn ddull synhwyrol a chredwn fod gennym fantais wirioneddol yma gan fod ein canlyniadau a’n proffiliau gradd yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn ardderchog.

Ar yr un pryd mae'r Coleg yn paratoi ar gyfer dileu neu ddileu rhannol y cyfyngiadau symud ar ryw ddyddiad sydd eto i'w gadarnhau.

Bydd hyn wrth gwrs yn creu ystod eang o heriau gan gynnwys yr angen i gynnal pellter cymdeithasol trwy e.e. cael dosbarthiadau llai ac, o bosibl, gwahanu rhannau o ystafelloedd dosbarth, gweithdai a labordai a sicrhau bod gan bawb fynediad at y cyfarpar diogelu personol angenrheidiol. Wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau byddwn yn eu rhannu â chi, ein myfyrwyr, staff ac undebau i sicrhau y gallwn roi sylw i bob pryder.

Mae un peth yn sicr – mae’n annhebygol o fod yn fusnes fel arfer am gryn amser eto. Felly, byddwn yn gweld dull cyfunol o addysgu trwy gyfuniad o ddulliau ar-lein, asesiadau ymarferol ar y campws mewn grwpiau bach, a chymorth a ddarperir ar-lein ac wyneb yn wyneb fel y ffyrdd mwyaf tebygol ymlaen.

Yn olaf, dychwelaf at bwnc dilyniant, a fydd yn her benodol i’r myfyrwyr hynny sy’n dal i gwblhau’r asesiadau a’r modiwlau sydd ar ôl.

I rai myfyrwyr gallai hyn olygu efallai na fyddant yn gallu symud ymlaen nes bod y gwaith hwn wedi’i gwblhau ac felly gallwch fod yn sicr y byddwn yn blaenoriaethu’r myfyrwyr hyn ar ôl i ni ddychwelyd.

Ond rydym hefyd yn gweithio gyda thiwtoriaid - yn y Coleg a chyda phrifysgolion a chyflogwyr lleol - i weld a allwn ddysgu unrhyw waith Coleg sydd ar ôl ar ddechrau eu rhaglen newydd ac, wrth wneud hynny, sicrhau bod y myfyrwyr mor barod ag sy’n bosibl i barhau â’u hastudiaethau.

Mae’r holl waith hwn yn parhau a fy mwriad yw parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd a sut y bydd yn effeithio ar ein myfyrwyr wrth i ni gael mwy o eglurder dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Parhewch hefyd i ymweld â’n tudalen we bwrpasol ar ein hymateb i Covid-19 sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Cadwch yn ddiogel

Mark Jones, Pennaeth

Sponsored Video

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In Jan 2021, FE News had over 173,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector, putting us in the top 2,000 websites in the UK.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page