Articles from Gower College

Students scoop Swansea Bay Radio awards

Two students from Gower College Swansea have achieved success at the Swansea Bay Radio Young Achievers Awards 2018.

Dyluniad patrwm arwyneb myfyriwr yn cyrraedd y rhestr fer

Yn ddiweddar roedd myfyriwr Gradd Sylfaen Ffasiwn a Thecstilau Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yn y gystadleuaeth idott nodedig.

Student’s surface pattern design shortlisted

A Gower College Swansea Foundation Degree Fashion and Textile Design student was recently shortlisted in the prestigious idott competition.

Hwyl fawr i ddosbarth Rhyngwladol 2019

Yn ddiweddar roedd ein dosbarth 2019 wedi dathlu eu llwyddiant hyd yma mewn cinio graddio a gynhaliwyd ym Mhlas Sgeti.

Farewell to the Class of 2019

Our class of 2019 recently celebrated their success to date at a graduation lunch held at Sketty Hall.

Medalau Eisteddfod yr Urdd

Eleni, roedd ein myfyrwyr Celf Rhyngwladol wedi ennill nifer o wobrau Eisteddfod yr Urdd ar draws gwahanol gyfryngau.

Gower College Swansea's international art students secured multiple Urdd Eisteddfod Medals

This year, our International art students secured multiple Urdd Eisteddfod awards across various mediums.

Adeilad hanesyddol Plas Sgeti i elwa ar gynlluniau adnewyddu newydd sbon

Mae Plas Sgeti Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cael ei hadnewyddu o dan gynlluniau datblygu arfaethedig newydd.

Gower College Swansea’s Historic Sketty Hall set to benefit from brand new renovation plans

Gower College Swansea’s Sketty Hall is set for renovation under proposed new development plans.

Diwrnod iechyd a lles 2019

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵr Abertawe wedi cynnal ei ail Ddiwrnod Iechyd a Lles blynyddol ar Gampws Tycoch.

The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page