From education to employment

Coleg Gŵyr Abertawe yn cipio tair gwobr AD

Enillodd Coleg Gŵr Abertawe dair gwobr yng Ngwobrau AD Cymru 2018 mewn seremoni tei du ddisglair yng Ngwesty’r Gyfnewidfa, Caerdydd ar ddydd Gwener 22 Mawrth.

Y seremoni wobrwyo – sy’n cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau gweithwyr proffesiynol a chyflogwyr AD ledled Cymru – yw prif ddigwyddiad Rhwydwaith AD Cymru, grŵp arweiniol proffesiynol sy’n rhwydweithio ac yn rhannu barn wedi’i greu a’i redeg gan y cwmni cyfreithiol masnachol a leolir yng Nghaerdydd Darwin Gray and Acorn, arbenigwyr recriwtio arweiniol Cymru. 

Cyrhaeddodd Coleg Gŵyr Abertawe y rownd derfynol mewn saith categori gan gynnwys Cyflogwr a Thîm y Flwyddyn. Daeth y tîm yn gyntaf yn y categori Defnydd Gorau o Gymraeg ac enillodd y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Sarah King, y Wobr Seren AD chwenychedig a Chyfarwyddwr AD y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dywedodd Sarah: “Dwi mor falch o’r tîm AD ac mae’n anrhydedd llwyr i ennill tair gwobr. Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe ffocws cryf ar les staff fel y dangoswyd pan enillon ni wobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol yn ddiweddar, ac mae wedi bod yn bleser i ddatblygu a gweithredu strategaethau i gefnogi hyn. Dwi’n edrych ymlaen at barhau i flaenoriaethu’r materion hyn a chyflwyno mentrau newydd dros y flwyddyn nesaf.”

Wrth sôn am lwyddiannau Sarah a’r tîm AD, dywedodd Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe, Mark Jones: “Dwi wrth fy modd bod y Coleg wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer saith gwobr ac wedi ennill tair. Fel sefydliad, mae ein staff yn rhan hanfodol o’n llwyddiant ac mae’r adran AD yn allweddol o ran cyflawni hyn.

“Dwi’n arbennig o falch o’n Cyfarwyddwr AD Sarah King sydd, yn y cyfnod cymharol fyr mae wedi bod gyda ni, wedi cael effaith fawr nid yn unig ar ei thîm, ond ar draws y Coleg hefyd, ac felly, mae hi’n haeddu’r gydnabyddiaeth hon yn llwyr am yr ail flwyddyn yn olynol. Hoffwn longyfarch a diolch i bawb dan sylw am yr holl waith sydd wedi arwain at y gydnabyddiaeth hon.”


Related Articles

Responses