From education to employment
Emsi becomes Lightcast

Myfyrwyr Cwmni Actio yn derbyn cynigion gan ysgolion drama uchel eu bria school offers for Acting Company students

Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs y Cwmni Actio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cynigion i rai o ysgolion drama arbenigol gorau’r DU.

Yn eu plith mae Annalise Williamson ac Ethan Thomas. Mae’n ymddangos eu bod yn barod ar gyfer y dasg ddymunol o ddewis pa ysgol nodedig i symud ymlaen iddi.

Mae Annalise wedi cael ei galw’n ôl i bob ysgol ddrama y mae hi wedi gwneud cais iddi, gan gynnwys Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Academi Cerdd a Chelf Ddramatig Llundain (LAMDA), Ysgol Ganolog Frenhinol Lleferydd a Drama, ac Ysgol Theatr Bristol Old Vic.

Ymuno â’r Cwmni Actio oedd y penderfyniad gorau y gallwn i fod wedi’i wneud,” meddai Annalise. “Doeddwn i ddim yn teimlo’n ddigon hyderus ynof fi fy hun na fy ngalluoedd i gael clyweliad cyn i mi ymuno â’r cwrs ond yn ystod y tymor cyntaf, roeddwn i eisoes wedi gweld gwahaniaeth enfawr yn y ffordd rydw i’n perfformio.

“Roedd yr athrawon wedi rhoi cyfle i mi weithio’n fwy rhydd, ac roedd hynny wedi fy helpu i wella. O ran clyweliadau ar gyfer colegau arbenigol, roedd fy narlithydd Wyn Richards yn eithriadol o gefnogol. Roedd e wedi fy helpu bob cam o’r ffordd a diolch iddo fe, roeddwn i’n barod iawn i gerdded i mewn i bob un o’r clyweliadau hynny. ”

Mae Annalise bellach yn pwyso a mesur ei hopsiynau – lle mewn ysgol ddrama arbenigol neu aros gyda Choleg Gŵyr Abertawe i ddilyn cwrs Lefel 4.

Yn y cyfamser, mae Ethan wedi cael ei dderbyn yn Ysgol Actio East 15, a’i alw yn ôl i Conservatoire GSA a LAMDA.

“Cwrs y Cwmni Actio yw’r prif reswm i mi gael lle mewn ysgol ddrama,” meddai Ethan. “Hebddo, fyddwn i ddim y person rydw i heddiw na’r perfformiwr rydw i heddiw. Os ydych chi am ddatblygu’ch sgiliau actio i’r lefel nesaf, does dim rhaid chwilio ymhellach.”

Mae straeon llwyddiant eraill o ddosbarth 2020 yn cynnwys:

Sam Dinnage – cafodd ei dderbyn yn Ysgol Actio East 15, Prifysgol Birmingham a Phrifysgol Caerwysg.

Dylan Fairbairn – cafodd ei dderbyn ym Mhrifysgol Bath Spa, Prifysgol Cymru Aberystwyth a Phrifysgol De Cymru.

Cate Harvey – cafodd ei derbyn yn Ysgol Actio East 15, Royal Holloway a Phrifysgol Caerwysg.

Jonathan Houlston – cafodd ei alw yn ôl i Conservatoire Brenhinol Birmingham, Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, ac Ysgol Ganolog Lleferydd a Drama.

Olivia Rees – cafodd ei derbyn yn Royal Holloway a Phrifysgol Bryste.

Mae myfyrwyr ar gwrs dwys y Cwmni Gweithredol yn cael cyfle i ddatblygu ystod o sgiliau actio, llais a symud, gweithio gyda chyfarwyddwyr proffesiynol ar berfformiadau cyhoeddus a chymryd rhan mewn gweithdai clyweliad.

Os hoffech wybod rhagor am gyrsiau cysylltiedig, ewch i
https://bit.ly/39NuXiQ 

Recommend0 recommendationsPublished in Skills and apprenticeships

Related Articles

City & Guilds Associate Vacancies available - FE News

Responses