From education to employment

Ymweliad â Chaergrawnt

Roedd ein myfyrwyr Rhyngwladol yn rhan o grŵp o dros 80 o ddysgwyr a fynychodd ymweliad consortiwm HE+ Abertawe â Chaergrawnt eleni.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys dosbarthiadau arbenigol ar gyfer pynciau penodol, ymweliadau â’r coleg a sesiwn rhwyfo ymlaciedig ar Afon Gaergrawnt.

Yn y llun gweler Jasmine a Molly, sy’n dod o Tsieina. Mae’r ddwy yn astudio mathemateg a’r gwyddorau yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

 


Related Articles

Responses