From education to employment

Llwyddiant myfyrwyr mewn cystadleuaeth mathemateg

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon Uwch Coleg Gŵyr Abertawe wedi cystadlu yn Her Mathemateg Uwch UKMT, cystadleuaeth dewis lluosog 90 munud ar gyfer dysgwyr o bob rhan o’r DU.

Mae’r Her yn annog rhesymu mathemategol, manylder meddwl a rhuglder wrth ddefnyddio technegau mathemategol sylfaenol i ddatrys problemau diddorol.

Enillodd y myfyrwyr nifer drawiadol o fedalau – roedd wyth wedi ennill Aur, 16 wedi ennill Arian ac roedd 11 wedi ennill Efydd.

Dywedodd yr Arweinydd Cwricwlwm Jay Ramsurrun “Roedd hon yn set anhygoel o ganlyniadau i’n myfyrwyr. Fe wnaethon nhw i gyd weithio’n anhygoel o galed, ochr yn ochr â’u darlithydd Phil Mackie, i baratoi ar gyfer yr her ac fe wnaethon nhw berfformio’n dda iawn o dan bwysau ar y diwrnod.

Dyma’r myfyrwyr buddugol:

Aur

 • Songyun Hu
 • Ryan Mattick
 • James Millan
 • Ioan Webber
 • Jiadong Chung
 • Ziqing Liao
 • Shitao Qu
 • Yanfeng Wang

Arian

 • Rosa Barrett
 • Jason Liu
 • Jack Spiller
 • George Edwards
 • Akil Al Khafaji
 • Hanlun Jiang
 • Rebecca Thompson
 • Luke Sarfas
 • Hangjie Lin
 • Qiang Wang
 • Jiaming Yang
 • Qiyu Wei
 • Benjamin Glover
 • Jian Xi Wang
 • Qingyu Chen

Efydd

 • Thomas Davies Jones
 • Ajay Bater
 • Adam Mason
 • Cameron Dyer
 • Bilaal Husain
 • Vrishank Shrivastava
 • Jacob Coates
 • Jessica Evans
 • Pakaloan Vamanan
 • Li Haoyang
 • Seoyeon Shim

Related Articles

Responses