From education to employment

Llwyddiant mathemateg barhaus

Bu cyfanswm o 65 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn cystadlu yn Sialens Unigol Maths Uwch yn ddiweddar (mae dros 600,000 o fyfyrwyr yn cystadlu gyda dros 4000 o ysgolion a cholegau ledled y DU y cymryd rhan).

Enillodd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 11 Aur, 11 Arian a 15 Efydd gyda deg o’r myfyrwyr yma’n sgorio’n ddigon uchel i gystadlu yn y rownd nesaf

Roedd naw o’r myfyrwyr yma’n rhan o’n carfan Ryngwladol. Gweler yn y lluniau – Tony, Brian, Jonas, Jasmine, Lucy a Faye.


Related Articles

Responses