Cafodd myfyrwyr newydd gyfle i ddysgu rhagor am fywyd campws pan ddaethon nhw i Ffair y Glas Coleg Gŵyr Abertawe.

“Mae Ffeiriau’r Glas yn gyfle gwych i groesawu myfyrwyr newydd i’r Coleg,” dywedodd Rheolwr Profiad a Lles y Dysgwr, Tom Snelgrove. “Gallan nhw ddod i adnabod ei gilydd, cael newyddion ddefnyddiol a rhoi cynnig ar y gweithgareddau niferus am ddim sydd ar gael. Yn ogystal â mwynhau cerddoriaeth fyw a hud agos, cawson nhw gyfle i ymuno â chlybiau coleg, academïau chwaraeon, digwyddiadau menter, grwpiau iaith Gymraeg a Phrosiect Addysg Cymuned Cenia.”

Ymysg y partneriaid cymunedol oedd yn bresennol eleni roedd Heddlu De Cymru, Gyrfa Cymru, Achub Milgwn Cymru, Gofalwyr Ifanc Abertawe, Barod, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, Safer Driving Swansea a’r Gweilch.

Yn y digwyddiad eleni, lansiwyd pedair menter draws-golegol newydd sbon:

  • CGAEgnïol – amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol sydd â’r nod o hyrwyddo ffitrwydd, iechyd a lles i bob gallu
  • Urddas yn ystod Mislif– bydd pob myfyrwraig sy’n bresennol yn cael bag urddas am ddim diolch i gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru
  • Undeb Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe – caiff myfyrwyr gyfle i gwrdd â’u llywydd newydd Laimis Lisauskas
  • Cynlluniau teyrngarwch – gall myfyrwyr gael stampio eu cardiau pan fyddant yn prynu coffi Costa neu pan fyddant yn cymryd rhan mewn digwyddiad CGAEgnïol a chyfnewid y rhain am fyrbrydau iach.

    “Rydyn ni’n falch iawn o gynnig y cymhellion hyn i’n myfyrwyr a’u helpu i wneud dewisiadau iach,” ychwanegodd Tom. “Mae Coleg yn golygu llawer mwy na’r amser a dreulir yn yr ystafell ddosbarth a gobeithio y bydd ein hymgyrch CGAEgnïol newydd a’n cefnogaeth o Urddas yn ystod Mislif yn cael effaith gadarnhaol ar ein dysgwyr. Rydyn ni hefyd yn falch o groesawu Laimis fel ein llywydd undeb y myfyrwyr cyntaf – ni yw’r unig coleg AB i gael unigolyn amser llawn wedi’i secondio i’r rôl ac rwy’n siŵr y bydd yn gaffaeliad gwych o ran gwella profiad cyffredinol y myfyrwyr.”

    Advertisement

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Newsroom Activity

FE News: The Future of Education News Channel shared a video in channel. 5 hours 40 minutes ago

Boris announces intention to go ahead with...

Coronavirus press conference (24 May 2020) Speakers: Prime Minister Boris Johnson, Prof Stephen Powis, NHS England - Boris announces intention to go...

FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter 5 hours 40 minutes ago

PM on track to begin phased return of schools, colleges and nurseries from 1 June: From 1 June schools, colleges an… https://t.co/ZbIWVljn3K
View Original Tweet

The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page