Mae 23 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau fel rhan o’r set ddiweddar o ddigwyddiadau CystadleuaethSgiliauCymru.

Mae CystadleuaethSgiliauCymru yn cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sydd wedi’u halinio â WorldSkills ac anghenion economi Cymru, wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cael eu rhedeg gan rwydwaith pwrpasol o golegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a sefydliadau dan arweiniad cyflogwyr.

“Mae hwn yn ganlyniad gwych i’n myfyrwyr ac yn set drawiadol iawn o fedalau i Goleg Gŵyr Abertawe,” dywedodd y Prifathro Mark Jones. “Gweithiodd y myfyrwyr hyn yn galed iawn i baratoi ar gyfer eu digwyddiadau CystadleuaethSgiliauCymru ac rydw i wrth fy modd bod eu sgiliau a’u doniau galwedigaethol wedi cael eu gwobrwyo mor helaeth gan y panel beirniadu.”

“Mae cymaint i fod yn falch ohono yma, o’r ffaith ein bod ni wedi ennill mwy o fedalau Aur nag unrhyw Goleg arall - mewn 10 categori gwahanol – i’r amrywiaeth eang o feysydd cwricwlwm sydd wedi cefnogi’r cystadlaethau hyn. Mae’r perfformiad gan ein myfyrwyr galwedigaethol o safon uchel ac yn wir ategu cyflawniadau ein myfyrwyr Safon Uwch ac yn dangos y lefel uchel o berfformiad ardderchog cyson ar draws y Coleg.

“Llongyfarchiadau a diolch i bawb a gymerodd ran - y myfyrwyr a’r staff. Am gyflawniad rhagorol!

Aur:
David Kennedy - Electroneg Ddiwydiannol
Llewellyn Bowmer - Sgiliau Cynhwysol: Gwasanaethau Bwyty
Connor Trehar - Gwasanaethau Bwyty
Megan Tucker - Ymarferydd Therapi Harddwch (Corff)
Karolis Lisauskas - TG
Alannah Thorne - Cynhyrchu Fideo Digidol
Jasmine Eagles - Cerddoriaeth Boblogaidd
Dylan Hodges - Cerddoriaeth Boblogaidd
Alexa Jones-Young - Cerddoriaeth Boblogaidd
Matthew Thirwell - Cerddoriaeth Boblogaidd
Eleri Van Block - Cerddoriaeth Boblogaidd
Wiktoria Gebka - Technoleg Ffasiwn
Leah Jones - Marchnata Gweledol
Callum East - Sgiliau Cynhwysol: Y Cyfryngau
Nathan Phillips - Sgiliau Cynhwysol: Y Cyfryngau

Arian:
William Sabatia - Gwaith Coed
Marcus Drennan - Electroneg Ddiwydiannol
James Frew - Diogelwch Rhwydweithiau TG

Efydd:
Erin Doek - Gwyddor Fforensig
Leon Harris - Gwyddor Fforensig
Nathan Akerman - Diogelwch Rhwydweithiau TG
Joshua James - Sgiliau Codio
Laurie Pennock - Dylunio Graffig

Advertisement

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Newsroom Activity

Sarfraz Ahmed has a new avatar. 18 hours 56 minutes ago
Sarfraz Ahmed shared a photo. 18 hours 57 minutes ago

The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page