From education to employment

Coleg yn cipio dwy Wobr Prentisiaeth

Enillodd Coleg Gŵyr Abertawe ddwy wobr yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC yn ddiweddar yn Birmingham.

Mae hwn yn gyflawniad anhygoel, oherwydd cafwyd cyfanswm o fwy na 350 o gofrestriadau o golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr yn y DU ar gyfer y digwyddiad nodedig hwn, a drefnwyd gan Wythnos AB a Chymdeithas Darparwyr Addysg a Dysgu.

Roedd Coleg Gŵyr Abertawe – yr unig un o Gymru yn y rownd derfynol – wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori – ac enillodd y Coleg y ddau deitl.

Y wobr gyntaf oedd ar gyfer Darparwr Prentisiaeth Iechyd a Gwyddoniaeth y Flwyddyn, a roddwyd i gydnabod datblygiad a darpariaeth llwybr prentisiaeth arloesol ar gyfer technegwyr labordy a gwyddoniaeth, gan weithio ochr yn ochr â chyflogwyr rhyngwladol pwysig megis Tata Steel a Vale Europe.

“Rydyn ni bob amser wedi teimlo ein bod ni’n sefyll allan o ran datblygu prentisiaid ‘y tu hwnt i’r maes llafur’ er mwyn ateb anghenion ein cyflogwyr, ac felly mae ennill y wobr hon yn gadarnhad gwych o’r strategaeth honno,” dywedodd y Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygu Busnes, Paul Kift.

Ail lwyddiant y noson oedd yn y categori Cyfraniad Rhagorol at Ddatblygiad Prentisiaethau ac enillodd Arweinydd Cwricwlwm Peirianneg Electronig, Steve Williams yr anrhydedd hwnnw. Yn ystod ei yrfa o 30 mlynedd, mae wedi parhau i dynnu sylw dysgwyr a chyflogwyr at fanteision prentisiaethau.

“Mae Steve yn llysgennad gwych dros Goleg Gŵyr Abertawe a dros y sector cyfan,” dywedodd Paul. “Mae wedi gweithio’n ddiflino i godi proffil y Coleg a phrentisiaethau ac mae wedi bod yn fodel rôl hynod bwysig a chefnogol i genedlaethau o ddysgwyr.

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi ennill y ddwy wobr ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygu a gwella ymhellach ein cynnig prentisiaethau yn y dyfodol, gan weithio’n agos gyda’n partneriaid ym myd diwydiant i ddarparu’r doniau sydd eu hangen yn sylweddol.”


Related Articles

Responses