From education to employment

Myfyrwyr rhyngwladol yn dathlu’r cynigion prifysgol gorau

Mae ein myfyrwyr rhyngwladol ar hyn o bryd yn dal cynigion gan rai o’r prifysgolion gorau yn y DU, gan gynnwys 20 o’r 24 o Brifysgolion Russell Group.

“Mae hyn yn dystiolaeth bellach o’r safon dysgu ac addysgu rhagorol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe,” dywedodd y Rheolwr Rhyngwladol Kieran Keogh.

“Dros y tair blynedd diwethaf, mae mwy na 90% o’n myfyrwyr Rhyngwladol wedi symud ymlaen i Brifysgolion Russell Group gan gynnwys Rhydgrawnt, ac – yn seiliedig ar y cynigion prifysgol eleni – mae’n ymddangos bod y tuedd hwnnw yn mynd i barhau.”

Mae’r prifysgolion canlynol yn y DU wedi cynnig lleoedd i fyfyrwyr Rhyngwladol Coleg Gŵyr Abertawe:

 • Prifysgol Caergrawnt
 • Coleg Imperial Llundain
 • St. Andrews
 • Durham
 • UCL
 • Caerhirfryn
 • Warwig
 • Caerfaddon
 • Caerwysg
 • Leeds
 • Bryste
 • Birmingham
 • Nottingham
 • Manceinion
 • Surrey
 • Southampton
 • Efrog
 • Newcastle
 • Caeredin
 • Coleg y Brenin Llundain
 • Sheffield
 • Abertawe
 • Caerdydd
 • Queen Mary
 • Lerpwl

Related Articles

Responses