From education to employment

Trefniadau ar gyfer casglu tystysgrifau 2019

 

Tystysgrifau Galwedigaethol
Bydd dysgwyr yn cael eu hysbysu pan fydd eu tystysgrif ar gael i’w chasglu.

Os na allwch ddod i gasglu’ch canlyniadau, rhaid i chi ddarparu cadarnhad ysgrifenedig wedi’i lofnodi i’r unigolyn sy’n mynd i gasglu ar eich rhan. Rhaid i’r sawl sy’n casglu ar eich rhan ddod â dull adnabod ffotograffig gyda nhw hefyd.

Canlyniadau Safon Uwch a TGAU

Safon UG a Safon Uwch: Dydd Iau 15 Awst
TGAU: Dydd Iau 22 Awst

Os na allwch gasglu’ch canlyniadau ar y diwrnodau hyn, rhaid i chi ddarparu cadarnhad ysgrifenedig wedi’i lofnodi i’r unigolyn sy’n mynd i gasglu ar eich rhan. Rhaid i’r sawl sy’n casglu ar eich rhan ddod â dull adnabod ffotograffig gyda nhw hefyd. Ni allwn ryddhau canlyniadau heb hyn.

Bydd canlyniadau sydd heb eu casglu yn cael eu postio allan y diwrnod canlynol.


Related Articles

Responses