Mae rhaglen gyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe – Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol - yn dathlu ail flwyddyn hynod lwyddiannus o ddarpariaeth.

Ers iddi lansio, mae’r rhaglen wedi cefnogi dros 1,500 o unigolion sy’n ceisio cyflogaeth newydd neu well - unigolion fel Dave, a oedd yn dangyflogedig mewn rolau tymhorol ac yn cael trafferth gyda phryder ar ôl i ddigwyddiad bywyd trawmatig ei orfodi i roi’r gorau i’w yrfa flaenorol yn Llundain.

Gan weithio’n agos gyda’r Hyfforddwr Gyrfa Angela, dechreuodd Dave fagu ei hyder a dechrau ei daith yn ôl i fyd gwaith. Roedd Angela wedi helpu Dave i chwilio am waith drwy dargedu swyddi a oedd yn realistig i’w sefyllfa, gan ei helpu i wella ei CV a chynnal nifer o ffug gyfweliadau i gynyddu ei allu i ymdopi o dan bwysau.

Gyda chymorth Angela, roedd Dave wedi gwneud cynnydd yn gyflym a gwnaeth gais am rôl yn sefydliad ymchwil cymdeithasol Abertawe, ORS. Yn y cyfweliad, roedd wedi creu argraff ar y cyflogwr yn syth a chynigiwyd swydd iddo gyda’r tîm cipio data.

Ar ôl bod yn y cwmni bellach ers dros chwe mis, mae Dave yn gwneud yn arbennig o dda ac wedi symud ymlaen i rôl cymorth ymchwil. Mae’n cael lefelau cynyddol o gyfrifoldeb ar amrywiol brosiectau ac mae ei gynnydd yn dyst i’w benderfyniad i ailgychwyn ei daith yrfa ar ôl cyfnod heriol yn ei fywyd.

“Mae’r tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol wedi bod o gymorth mawr i mi,” dywedodd. “Maen nhw’n neilltuo amser i wrando ar stori’ch cefndir a dysgu am eich cryfderau a’ch gwendidau. Maen nhw’n paru’ch sgiliau â swydd ar lefel realistig, yn rhoi cyfarwyddyd i chi ac yn rhoi hwb i’ch hyder. Heb os nac oni bai byddwn yn argymell Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol i unrhyw un sy’n chwilio am waith, yn dychwelyd ar ôl amser i ffwrdd neu’n ystyried newid gyrfa.”

Mae’r rhaglen hefyd wedi helpu Tia a ddaeth i Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol ar ôl gadael coleg gyda chymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant a diddordeb angerddol mewn gweithio gyda phlant ifanc. Yn ogystal â’i chymwysterau, roedd gan Tia brofiad personol o ofalu am blant ag anghenion ychwanegol wrth iddi helpu ei mam i edrych ar ôl ei chwiorydd iau, sydd ag awtistiaeth.

Gyda chymorth ei Hyfforddwr Gyrfa Becky, roedd Tia wedi datblygu ei sgiliau ysgrifennu ceisiadau a chyfweld a chael cyllid tuag at gostau cludiant a chyfweliad. Mae hi bellach wedi cael cynnig swydd amser llawn ym Meithrinfa Highgate ac mae’n falch iawn ei bod wedi sicrhau’r swydd roedd hi eisiau erioed.

“Fyddwn i ddim yn y sefyllfa dwi ynddi nawr oni bai am dîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol” meddai Tia. “Roedd y cymorth a ges i yn wych ac roedden nhw bob amser yn hynod garedig. Erbyn hyn mae gyda fi fy swydd ddelfrydol a dwi’n methu credu’r peth.”

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol hefyd wedi helpu dros 230 o fusnesau i ehangu a datblygu eu gweithlu. Yn eu plith mae’r cwmni cyfrifeg blaenllaw, Bevan Buckland LLP.

“Rydyn ni'n mwynhau perthynas gadarnhaol a diddorol iawn gyda Choleg Gŵyr Abertawe, gan gynnal cyfleoedd profiad gwaith a recriwtio unigolion yn uniongyrchol gyda llwyddiant mawr,” dywedodd y Partner Rheoli Alison Vickers. “Mae’r tîm wedi bod yn frwdfrydig iawn o ran helpu pobl i gael lleoliad neu swydd gyda Bevan Buckland LLP.”

“Mae wedi bod yn ail flwyddyn anhygoel o weithredu ar gyfer Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, gan ragori ar ein holl ddisgwyliadau,” meddai’r Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd, Cath Jenkins. “Gyda buddsoddiad diweddar o £6.6m o arian yr UE, a fydd yn ymestyn ac yn ehangu’r rhaglen hyd at 2021, rydym yn falch iawn o allu cefnogi hyd yn oed fwy o bobl yn Abertawe i gael mynediad at gyflogaeth ystyrlon trwy dîm ymroddedig o arbenigwyr yn ein HYb Cyflogaeth yn Ffordd y Brenin. ”

***

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn darparu cyflogaeth a chymorth gyrfa wedi’u teilwra i unigolion di-waith sy’n chwilio am waith, pobl sydd eisoes mewn gwaith sy’n ceisio cyflogaeth well neu fwy diogel, a phobl ifanc sydd mewn perygl o roi’r gorau i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Gall y rhaglen gynorthwyo busnesau sy’n gobeithio ehangu eu gweithlu hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01792 284450 neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

You may also be interested in these articles:

Sponsored Video

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Newsroom Activity

Solvendis added a new event 20 hours

Designated Safeguarding Lead Training (Zoom Conferencing)

A provider’s Designated Safeguarding Lead (DSL) plays a critical role in its approach to safeguarding its learners, training its staff, providing...

  • Wednesday, 15 September 2021 10:00 AM
  • Zoom Conferencing
Solvendis added a new event 20 hours

Level 3 Award in Education & Training (Zoom Conferencing)

  • Thursday, 23 September 2021 10:00 AM
  • Zoom Conferencing
Solvendis added a new event 20 hours

Ofsted Inspection Nominee Training (Zoom Conferencing)

Within inspection, Ofsted invites providers to nominate a senior member of staff to act as the main link with the inspection team. Ofsted suggests...

  • Friday, 23 July 2021 10:00 AM
  • Zoom Conferencing

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In Jan 2021, FE News had over 173,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector, putting us in the top 2,000 websites in the UK.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page